b.v. Kennis Wint

Biljartvereniging Kennis Wint


 

Op de maandagavond speelt de biljartvereniging “Kennis Wint”. Deze vereniging is een van de oudste biljartverenigingen uit het Westland.

Na diverse omzwervingen heeft de club sinds 1988 als thuisbasis cafe ’t Witte Paard. De toenmalige voorzitter, Bep van der Hoeven, Westlander in hart en nieren, haalde de vereniging vanuit Rijswijk terug naar het Westland. Sindsdien is het de vereniging steeds beter gegaan, het aantal leden overschreed zelfs de 20.Thans is er weer de nodige ruimte voor nieuwe leden.

Onder de huidige wedstrijdleiding, de hr. Henk Zwinkels is het prima vertoeven, eenieder komt ruim in de gelegenheid minimaal twee libre-wedstrijden per clubavond te verspelen. Hiervoor is een clubcompetitie in het leven geroepen welke zeer enthousiast wordt gevolgd door de leden. Hier buiten om wordt ook nog gestreden om de “Van der Hoeven Bokaal”, een eerbetoon aan de oud-voorzitter. Ook de wedstrijden tegen andere verenigingen, zoals de jaarlijks terugkerende uit-en-thuis wedstrijden tegen de Shell, worden met enthousiasme en de nodige rivaliteit verspeeld.

Het spelsoort dat verspeeld wordt is hoofdzakelijk LIBRE ; Bandstoten en Driebanden is hier bijzaak.  Ook wordt er trainings-lessen gegeven. Dit gebeurd een drie kwartier voor aanvang van de wedstrijdavond. Kunt u het meteen in de wedstrijden uitproberen. Dat hierdoor nog wel eens een speler ver boven zijn kunnen uitschiet, zult u wel begrijpen……
Vermaard zijn de jaarlijkse feestdagen welke met de hele vereniging wordt gevierd. Hierbij wordt, uiteraard, ook de andere (betere) helft betrokken. Interesse ? Komt u rustig eens een maandagavond langs…!!

Helaas heeft de club het minimale aantal leden om een gezellige wedstrijdavond te houden, zien teruglopen naar een 7 – tal.

Hierdoor is de beslissing gevallen om Kennis Wint per 1 mei 2019 te ontbinden. De meeste leden hebben elders onderdak gevonden en zijn hierdoor in mindere mate gedupeerd. Namens ’t Witte Paard allen bedankt voor de jarenlange plezierige samenwerking.