b.v. ’t Witte Paard Libre

Biljartvereniging 't Witte Paard Libre


 

i.m. Frans Middelburg oud-penningmeester

i.m. Frans Middelburg
oud-penningmeester

Biljartvereniging ’t Witte Paard heeft veel gezichten. Op de donderdagavond speelt men Libre of driebanden.
De libre afdeling heeft ongeveer twaalf leden De wedstrijdleiding berust bij Coos Bos i.s.m. Wim Evers. Zoals gebruikelijk probeert ook hij ieder lid minimaal twee partijen per avond te laten verspelen. Volgorde van binnenkomst is hier bepalend voor de speelvolgorde, zeker voor de eerste partij. Ook bestaat de mogelijkheid 1 wedstrijd te driebanden en 1 wedstrijd libre te spelen. Het rooster bepaalt de tegenstander. De tweede partij wordt aan de hand van het rooster ingedeeld.
De leden lopen zowel in leeftijd als ook in speelsterkte sterk uiteen. Hoogste librist (225 libre in 25 brt./110 kader in 20 brt). tegenover laagste librist(e) 25 in 30 beurten. Oudste lid : 78 j. en jongste lid: 49 jaar.
b.v.’t Witte Paard is lid van de K.N.B.B. Distrikt Vlietlanden.
Het bestuur, bestaande uit Henk Zwinkels, voorzitter en Koos van Leeuwen, penningmeester/secretaris fungeert prima in deze samenstelling. Ook deze afdeling gaat per januari 2020 spelen in de Backerhof. (Witte Brug – Voorstraat)
Leden kan de biljartvereniging altijd gebruiken, een ledenstop is uit den boze.

De contributie ? Per maand ? Slechts acht euro !!! Wat houdt u nu nog tegen !!!!
Tot ziens.