b.v. ’t Witte Paard Senioren

Biljartvereniging 't Witte Paard Senioren

LET OP : De senioren van ’t Witte Paard spelen per 6 januari 2020 in de Bartholomeus School aan de Verburchlaan.

Zij hebben daar 2 biljarts en spelen ook nu op de maandag- en woensdagmiddag.