b.v. ’t Witte Paard Senioren

Biljartvereniging 't Witte Paard Senioren


De senioren van ’t Witte Paard spelen op de maandag- en op de woensdagmiddag. Beide middagen werken met een eigen rooster en een eigen wedstrijdleider. Wel heeft het, uiteraard, een gemeenschappelijk bestuur, wat onder leiding van Jos Vranken, als voorzitter en Wim v.d.Lans, als penningmeester, goed floreerd. Het secretariaat is in handen van Wim Nadorp.
Op de maandagmiddag heeft men als wedstrijdleider de heer W.Barendse, op de woensdag- Aad van Kester i.s.m. Nico Janssen
Vanaf 13.00 uur worden de leden op volgorde van binnenkomst geregistreerd. Het rooster is leidraad voor de te spelen partijen. De drie biljarttafels staan dan ook niet stil. Er wordt gretig gebruik van gemaakt.
Pas rond de klok van 17.00 uur begint de eerste zich te melden om naar huis te gaan. De laatste vertrekt pas als de middag echt ten einde is : 18.00 uur.
Gezelligheid kent geen tijd, maar zelfs deze tijd wordt nog wel eens overschreden……
Elke laatste vrijdagmiddag van de maand organiseert de biljartvereniging een nederlaag-serie tegen andere senioren-verenigingen. De vereniging die ’t Witte Paard de grootste nederlaag toebrengt, wordt de uiteindelijke winnaar. Kistjes Westlandse druiven zijn de hoofdprijs.
Uiteraard voor iedere deelnemer/tegenstander een kistje! Deelnemers van bv ’t Witte Paard worden gerekruteerd uit de beide middag-afdelingen. Elk lid kan hier dus aan deelnemen.

De puntentelling werkt volgens het Belgische Systeem. D.w.z. dat er per 10 % van het totaal te maken aantal caramboles per speler, één punt wordt behaald.

De wedstrijden duren altijd 30 beurten. Hierdoor heb je ook de mogelijkheid om 11, 12 of zelfs 13 of meer punten te maken. Zo kan je een slechte vorige score weer recht zetten.

Middagje vrij ? Tot straks.

LET OP : De senioren van ’t Witte Paard spelen per 6 januari 2020 in de Bartholomeus School aan de Verburchlaan.

Zij hebben daar 2 biljarts en spelen ook nu op de maandag- en woensdagmiddag.